Sejm przyjął ustawę, która uratuje cmentarz żydowski w Warszawie

08-12-2017

Przy 416 głosach za 6 wstrzymujących się i 4 przeciw sejm przyjął ustawę o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone są na konserwację Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie.

Dzięki ustawie możliwe będzie zaplanowanie i przeprowadzenie wieloletnich prac porządkowych i konserwatorskich na terenie jednego z najważniejszych polskich cmentarzy. Kwota 100 mln zł. będzie inwestowane w tzw. bezpieczne instrumenty finansowe, a wypracowany dochód będzie inwestowany w renowację zabytkowych nagrobków i pielęgnację zieleni.

Cmentarz przy ul. Okopowej w Warszawie jest jednym z największych europejskich cmentarzy żydowskich. Ma powierzchnię 30 hektarów i znajduje się na nim przeszło 80 tysięcy nagrobków. Znajduje się w stanie wymagającym podjęcia niezwłocznych prac porządkowych i konserwatorskich. Fundacja Dziedzictwa Kulturowego od 2015 r. prowadzi już prace na cmentarzu przy ul. Okopowej. Ponadto prowadzi prace konserwatorskie w Polsce, Mołdawii, Ukrainie, Białorusi we Francji Włoszech i na Łotwie, m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce na Wołyniu, Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi czy na cmentarzu tatarskim w Studziance.

W przyszłym tygodniu projekt ustawy trafi pod obrady Senatu.powrót