Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała plan przyszłorocznego budżetu przeznaczonego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.

22-12-2011

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. przewidziano na ten cel ponad 2 mld 875 mln zł.  W stosunku do ustawy na rok 2011 jest to realny wzrost wydatków o ponad 13 proc.

Przyszłoroczny budżet będzie dobrym budżetem, ale niełatwym w realizacji- ocenił szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski .  Jak dodał, planowane wzrosty wydatków budżetu państwa na kulturę cieszą, ale jednocześnie w resorcie przybyło zadań.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 ujęto wydatki m.in. na realizację dużych wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Ministrów. Wśród nich jest  kontynuacja programu budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, uchwalonego przez Radę Ministrów w 2009 r. Łączne koszty programu, w ramach budżetu MKiDN to 98 mln zł.  Na rok 2012 zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 28 mln zł.  MHŻP powstaje w Warszawie, ma zostać otwarte w 2013 roku.

Na program "Kultura+", realizowany przez Instytut Książki, Narodowy Instytut Audiowizualny, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Bibliotekę Narodową i Narodowy Instytut Dziedzictwa, MKiDN zamierza w 2012 r. zamierza przeznaczyć ponad 79 mln zł.  Program ten zakłada m.in. modernizację infrastruktury bibliotek na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz digitalizację i udostępnianie zbiorów. "Kultura+" składa się z dwóch priorytetów: "Biblioteka+" (wzmocnienie roli gminnych bibliotek publicznych, co koordynuje Instytutu Książki) i "Digitalizacja" (ułatwienie mieszkańcom Polski dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem internetu ).

Ponad 105 mln zł przewidziano w 2012 roku na budowę Muzeum II Wojny Światowej, również w ramach wieloletniego programu rządowego. Placówka powstanie przy ul. Wałowej w Gdańsku. Budynek ma mieć  ok. 23 tys. m kw.

Na budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w roku 2012 przeznaczono ponad 6 mln zł.

W ramach budowy Muzeum Piłsudskiego planowane jest odtworzenie wnętrz willi Milusin i remont pierwszego domu Piłsudskich w Sulejówku, willi Otrando - tzw. Drewniaka, a także willi Bzów. Integralną częścią muzeum ma być także ogród. W planach jest też budowa nowego obiektu o powierzchni 5 tys. m kw., z przeznaczeniem na centrum edukacyjne, z ekspozycją poświęconą życiu i działalności marszałka.

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ma wynieść ponad 10 mln zł, a dotacja na wydatki bieżące Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - 4 mln zł.powrót