Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu wysłuchała informacji minister Małgorzaty Omilanowskiej

11-07-2014

Posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu z udziałem minister Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch
Posiedzenie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu z udziałem minister Małgorzaty Omilanowskiej. fot. Danuta Matloch

Inwestycje w kulturze, ochrona dziedzictwa i edukacja - te trzy tematy pozostają najważniejszymi sprawami, którymi będzie się zajmował resort - powiedziała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, które odbyło się 10 lipca br. Minister przedstawiła posłom informację o planach resortu do końca kadencji.

Nie należy się spodziewać rewolucyjnych zmian w polityce kulturalnej(…). Nie planuję też żadnych zmian w stosunku do instytucji kultury podległych ministrowi, planów legislacyjnych ani rozpoczętych i trwających inwestycji – mówiła, zwracając uwagę, że do końca jej kadencji pozostało kilkanaście miesięcy.

To bardzo mało czasu. Mam świadomość tego, że przyjdzie mi przede wszystkim dokończyć to, co zostało rozpoczęte przez mojego poprzednika Bogdana Zdrojewskiego - przyznała. Jak zaznaczyła, najważniejszym teraz zadaniem dla niej jest skonstruowanie budżetu resortu na następny rok.

Przypomniała, że pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, który będzie przez najbliższe lata wdrażany.  Jak mówiła, premier Donald Tusk dał wtedy "zielone światło do wszczęcia intensywnych prac ministerstwa kultury na przygotowanie (...) projektu nowelizacji ustawy o ochronie zabytków”.

Głównym - choć nie jedynym - jej zadaniem ma być spowodowanie, aby wojewódzcy konserwatorzy zabytków wrócili do struktury podległej generalnemu konserwatorowi zabytków - zaznaczyła minister.

Pytana o sposób wykorzystywania publicznych pieniędzy i politykę mecenatu państwa odpowiedziała, że istotą funkcjonowania społeczeństwa jest danie miejsca na idee, myśli dzieła i utwory każdej grupie społecznej.

Każda grupa musi mieć świadomość istniejącego prawa i obowiązku przestrzegania go. Od tego jest minister kultury, żeby stać na straży tego prawa - podkreśliła.

Powiedziała też, że chce zaprosić do rozmowy osoby reprezentujące różne poglądy na temat granic wolności w sztuce.

Wszyscy wiemy, że te granice są i powinny być. Pytanie - gdzie powinny zostać wyznaczone.

Minister Omilanowska zapewniła również, że ma ambicję, by - jeszcze w tym składzie ministerialnym - przygotować projekt ustawy audiowizualnej. Koncepcja zasad finansowania mediów publicznych, przygotowana przez MKiDN, zakłada zmniejszenie obciążeń nakładanych na gospodarstwa domowe oraz inne podmioty zobowiązane do uiszczania opłat oraz zagwarantowanie ich skuteczniejszej egzekucji. Opłata audiowizualna dla osób fizycznych zostanie ustalona na poziomie ok. 10 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.powrót