Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski w Brukseli

15-07-2011

Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w obszarach kultury i spraw audiowizualnych przedstawił 13. lipca br. wiceminister kultury Piotr Żuchowski podczas wystąpienia przed Komisją ds. Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. W czasie wizyty w Brukseli wziął też  udział w specjalnym otwarciu wystawy „The Power of Fantasy” w BOZAR i wernisażu polskiej sztuki z kolekcji Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przemawia podczas otwarcia wystawy „The Power of Fantasy”.  Przysłuchują się m. in.  Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wiceminister kultury Piotr Żuchowski i Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.
Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy przemawia podczas otwarcia wystawy „The Power of Fantasy”. Przysłuchują się m. in. Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wiceminister kultury Piotr Żuchowski i Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.

Mówiąc o priorytetach polskiej prezydencji wiceminister Żuchowski podkreślał rolę kompetencji kulturowych i kreatywnych w budowaniu kapitału intelektualnego Europy. Temat ten jest ściśle powiązany z jednym z horyzontalnych priorytetów prezydencji: kapitałem intelektualnym. Bazuje też na przyjętych w sektorze edukacji ramach dotyczących kompetencji kluczowych, wśród których znalazła się świadomość i ekspresja kulturowa.

Odnosząc się do dyskusji dotyczącej propozycji ustanowienia Znaku Dziedzictwa Europejskiego  Polska prezydencja uważa, że projekt ten stanie się w przyszłości flagową inicjatywą podejmowaną w ramach kulturalnych działań UE. Wewnątrz Rady rozpocznie dyskusje na temat procedury powoływania ekspertów do selekcji i panelu monitorującego.

Brak wiarygodnych, porównywalnych i aktualnych statystyk w sektorze kultury stanowi najpoważniejszą przeszkodę w dostarczaniu dowodów skuteczności polityki kulturalnej. Polska prezydencja zaproponuje Ministrom Kultury przedyskutowanie przyszłości statystyk kultury podczas listopadowego posiedzenia Rady.

Główny geopolityczny priorytet polskiej prezydencji stanowi współpraca z państwami objętymi inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Wszystkie wydarzenia i inicjatywy związane z Partnerstwem Wschodnim, które mają odbyć się podczas naszej prezydencji maja wzmocnić współpracę w tym regionie i pomóc przyspieszyć otwarcie programów UE dla tych państw.

Głównym priorytetem będzie digitalizacja i ochrona dziedzictwa kultury. Wśród pierwszoplanowych zagadnień znajdzie się również Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana  i jej przyszła rola w kreowaniu cyfrowego krajobrazu.  Zamiarem Prezydencji polskiej jest także przygotowanie Konkluzji Rady w sprawie ochrony małoletnich w środowisku cyfrowym.

Wiceminister Piotr Żuchowski wygłosił też przemówienie podczas specjalnego otwarcia wystawy  „The Power of Fantasy” w BOZAR. W uroczystości uczestniczyli m.in.  Herman Van Rompuy - Przewodniczący Rady Europejskiej, Jerzy Buzek -  Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Androulla Vassiliou-  Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. Ekspozycja dostępna dla zwiedzających od 23. czerwca br. gromadzi najbardziej znaczące  dzieła polskiej sztuki współczesnej.

Specjalne otwarcie wystawy "The Power of Fantasy" w Brukselipowrót