Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu obradowała w Tarnowskich Górach

11-10-2017


Podziemia tarnogórskie - Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach – zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 9 lipca 2017 r.

Sposoby promocji pogórniczych zabytków Tarnowskich Gór wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO były tematem wyjazdowego posiedzenia senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, które odbyło się 10 października 2017 r. w Tarnowskich Górach. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Magdalena Gawin.

W niecodziennej scenerii odbywało się posiedzenie senackiej komisji ds. kultury i środków przekazu. Miejscem obrad była kopalnia srebra w Tarnowskich Górach, wpisana 9 lipca br. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na posiedzeniu obecni byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, władze lokalne oraz prasa. Senatorowie zwiedzili  także zabytkowe podziemne obiekty górnicze.

 „- To wielka satysfakcja, że Tarnowskie Góry zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas sesji w Krakowie.  Zawdzięczamy to zespołowej ciężkiej pracy  wielu instytucji i osób. Jeszcze raz chciałabym podziękować pracownikom  MKiDN, NID, członkom zespołów zadaniowych oraz  pogratulować  Stowarzyszeniu Miłośników Tarnowskich Gór  - powiedziała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin, pełniąca funkcję pełnomocnika MKiDN ds. organizacji 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Podziemia tarnogórskie - Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach – zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 9 lipca 2017 r.

Kopalnie ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach to największe i najbardziej znaczące, historyczne kopalnie tych rud w Polsce – świadectwo 500-letnich tradycji górniczych. Położone na Nizinie Śląskiej w południowej części Polski, od średniowiecza były ważną częścią systemu metalurgicznego Europy. Tarnogórskie górnictwo wyróżniało się ponadto rozległym, zintegrowanym systemem odwadniającym i zaopatrującym ludność w wodę, jednym z pierwszych i największych tego typu rozwiązań na świecie.powrót