Sieć Ziem Zachodnich i Północnych rozpoczyna działalność

19-06-2017

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

Spotkanie inaugurujące działalność Sieci Ziem Zachodnich i Północnych odbyło się 19 czerwca 2017 r. w warszawskiej Galerii Kordegarda. Otworzył je wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to realizowany pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program współpracy pięciu instytucji zajmujących się powojennymi dziejami Ziem Zachodnich i Północnych. Są to: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Wrocław), Instytut Zachodni (Poznań), Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski (Opole), Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Olsztyn) oraz Centrum Dialogu Przełomy (Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie).

Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych badań nad powojennymi dziejami ziem przyłączonych do Polski po 1945 r. oraz prezentacja ich wyników jak największej liczbie odbiorców poprzez działalność edukacyjną, popularyzatorską i wystawienniczą.

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to długo oczekiwana próba realizacji postulatu budowy Muzeum Ziem Zachodnich w nowej i bardzo ciekawej formie. To „Muzeum w wielu miejscach”.

Zwieńczeniem spotkania będzie zaplanowana na godzinę 16:30 dyskusja nad zagadnieniem: Ziemie Zachodnie i Północne w kontekście polityki pamięci i relacji międzynarodowych. Wśród dyskutantów zasiądą znawcy powojennej historii Polski: dr Paulina Florjanowicz (Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN), prof. Wojciech Roszkowski, Rafał Rogulski (European Network Remembrance and Solidarity ) i dr Paweł Ukielski (Muzeum Powstania Warszawskiego).powrót