Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis

01-09-2016

Międzynarodowa konferencja naukowa: Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis,

15-17 września Kielce

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie aktualna wiedza na temat biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz ponowoczesnych sposobów jej ujęcia. Celem jest uwspółcześnienie wizerunku autora Krzyżaków. Wyeksponowane zostaną relacje, jakie łączą twórczość Sienkiewicza z najnowszą literaturą polską, zwłaszcza z ponowoczesną formułą powieści historycznej. W konferencji udział wezmą najwybitniejsi sienkiewiczologowie z całego kraju, współcześni pisarze, a także literaturoznawcy związani z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. W programie między innymi: Czy Olga Tokarczuk prze-pisała Sienkiewiczowską Trylogię? (Krystyna Pietrych), Między heroicznością a śmiesznością. O bohaterstwie w powieściach Sienkiewicza raz jeszcze (Wojciech Łapiński), Hajduczki i podlotki. Postaci kobiece u Sienkiewicza w perspektywie recepcji młodych czytelniczek (Kornelia Sobczak) oraz panele dyskusyjne: Sienkiewiczowska wizja historii dzisiaj czy Po Sienkiewiczu – nowa odsłona powieści historycznej. Konteksty popkulturowe z udziałem m.in. Olgi Tokarczuk.

Konferencja odbywa się w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich, Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza.

Więcej informacji: Agnieszka Kowalska-Lasek, kierownik Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach  a(dot)lasek@mnki(dot)pl, 608 411 580.powrót

Warto przeczytać