Skarby Jagiellonów w Polsce

12-11-2012

Polska edycja międzynarodowej  wystawy „Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów” rozpoczęła się 9 listopada wernisażem w Muzeum Narodowym w Warszawie, w którym uczestniczyli ministrowie kultury Polski i Czech: Bogdan Zdrojewski i Alena Hanáková oraz szef resortu spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Skarby Jagiellonów w Polsce
fot.: Danuta Matloch

Celem międzynarodowego projektu „Europa Jagellonica” jest prezentacja  rozwoju sztuki w kręgu mecenatu Jagiellonów oraz integracji Europy Środkowej, jaka dokonywała się za ich panowania także poprzez kulturę. Powstała pod koniec XV w. wspólnota państw – umownie nazywana Europa Jagellonica objęła swym zasięgiem terytoria o powierzchni ponad 2 mln km², sięgające od Bałtyku po Morza Czarne i Adriatyckie.

Na wystawę składają się zbiory zabytków malarstwa, rzeźby, grafiki i złotnictwa ze wszystkich ziem Europy Jagiellońskiej – od Litwy, Polski, Czech, Węgier, Niemiec po Chorwację. Eksponowane obiekty zostały wypożyczone z polskich i zagranicznych kolekcji muzealnych, m.in. z Niemiec, Szwecji, Czech, Słowacji, USA. Pośród zbiorów znalazły się również przedmioty z polskich skarbców kościelnych. Osobny dział wystawy poświęcono rezydencjom Jagiellonów: w Krakowie (na Wawelu), Wilnie, Pradze (na Hradczanach) oraz w Budzie, prezentując ich widoki, detale architektoniczne oraz fragmenty wystroju wnętrz.

Podczas polskiej odsłony, w Warszawie otwarte zostaną dwie uzupełniające wystawy - w Muzeum Narodowym i w Zamku Królewskim.

 „Europa Jagellonica” od maja do września 2012 roku prezentowana była w Galerie Středočeského kraje w Kutnej Horze. Ekspozycja w Warszawie potrwa do 27 stycznia 2013 r.  W 2013 roku będzie pokazywana w Poczdamie.  Patronat nad projektem, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej sprawują ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Niemiec. Wystawa współfinansowana jest z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe, kwotą 352 tys. zł.powrót