Skarby z kolekcji Książąt Czartoryskich do obejrzenia w Krakowie

06-04-2017

Na zdjęciu: Rembrandt Harmensz van Rijn - Krajobraz z Miłosiernym SamarytaninemRembrandt Harmensz van Rijn - "Krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem". fot. MNK

Wyjątkowy zbiór pamiątek historycznych i dzieł sztuki wpisanych w historię Polski dzięki rodzinie Czartoryskich zaprezentuje Muzeum Narodowe w Krakowie. Eksponaty te pochodzą z kolekcji Książąt Czartoryskich, która w grudniu ubiegłego roku stała się własnością narodu polskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 kwietnia o godz. 18.00 z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Wystawa „Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich” obejmuje 350 przedmiotów wybranych z liczącego dziś 336 tysięcy muzealiów najstarszego polskiego muzeum, założonego w roku 1801 w Puławach przez księżną Izabelę Czartoryską. Zaprezentowane eksponaty ukazują różnorodność tej kolekcji, obejmującej m.in. malarstwo, rzemiosło artystyczne i militaria. Wiele z nich związanych jest z początkami istnienia Muzeum Czartoryskich w Puławach. W Arsenale znajdą się m.in. obrazy: „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta van Rijna, „Św. Katarzyna” Hansa von Kulmbacha, „Św. Rodzina” Palmy Vecchia,  „Pokłon trzech króli” Garofala oraz obraz ze scenami z życia i męki Chrystusa, uchodzący w Puławach za tzw. Ołtarzyk Króla Zygmunta Augusta. Nie zabraknie „Portretu Księżnej Izabeli Czartoryskiej” namalowanego w Londynie, w r.1790, przez Marię Cecylię Cosway. Ciekawość budzą szczątki słynnych postaci: Cyda i Chimeny, Abelarda i Heloizy, Petrarki i Laury. Ważny jest zespół militariów polskich – dwie zbroje karacenowe spod Wiednia, pamiątkowe szable Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa Poniatowskiego i generała Karola Kniaziewicza. Zobaczymy także renesansowe i barokowe srebra, ozdobne buzdygany i zdobioną drogimi kamieniami buławę Wiśniowieckich.

Wystawa będzie czynna od 7 kwietnia 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r.

Kolekcja XX Czartoryskich własnością narodu polskiego

Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego 29 grudnia 2016 r. Tego dnia wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, działając w imieniu Skarbu Państwa, podpisał z ks. Adamem Karolem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich umowę zakupu zbiorów Książąt Czartoryskich i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury wchodzących w skład kolekcji, które zostały utracone podczas II wojny światowej.  

Polskie zbiory narodowe zostały wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy, m.in. o „Damę z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, „Polonia – Rok 1863” Jana Matejki, rysunki i szkice autorstwa Rembrandta oraz Renoir’a, ryciny Albrechta Dürera.

Kolekcja liczy łącznie 86 tys. obiektów muzealnych (poza ogólnie znanymi dziełami sztuki są to m.in. buławy hetmańskie, trofea wiedeńskie, pamiątki po Tadeuszu Kościuszce, generale Kniaziewiczu, maska pośmiertna Chopina) oraz 250 tys. obiektów bibliotecznych: książek, starodruków i rękopisów. Wśród nich bezcenne dla dziedzictwa kulturowego Polski i zbiorów muzealnych obiekty, takie jak: akt unii polsko-litewskiej w Horodle (1413), akt hołdu pruskiego (1525) czy rękopisy „Kronik” Jana Długosza.powrót