Skład jury konkursu na pomnik w Smoleńsku

20-04-2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o składzie sądu konkursowego „Międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.”

W skład sądu wejdą:
- prof. Adam Myjak jako proponowany przewodniczący – współczesny rzeźbiarz, przewodniczący Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
- prof. Grzegorz Kowalski – rzeźbiarz i performer, wykładowca warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
- prof. Marek Budzyński – profesor Politechniki Warszawskiej, architekt, urbanista, projektant m.in. gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie i budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
- prof. Jurij Pawłowicz Wołczek - architekt, profesor Moskiewskiego Instytutu Architektury, szef Wydziału Architektury Współczesnej Instytutu Teorii Architektury i Urbanistyki
- Walerij Josifowicz Pierfiljew - historyk sztuki, członek Związku Artystów Plastyków, członek Komisji ds. Sztuki Monumentalnej Moskiewskiej Rady Miejskiej, ekspert Wydziału Sztuk Plastycznych Departamentu Dziedzictwa Kulturowego i sztuk Plastycznych Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej.

oraz przedstawiciele międzynarodowej organizacji Sculpture Network:

- Stephanje Amparo Weinmyr, historyk sztuki, w latach 1994 – 1995 profesor akademicki na Uniwersytecie Regensburg, ekspert w zakresie sztuki współczesnej
- Hartmut Stielow, rzeźbiarz, wykładowca akademicki, w latach 2000 – 2005 członek Zarządu Sculpture Network, od 2005 wiceprezes Sculpture Network, autor i współautor cenionych wystaw, laureat wielu nagród.

Konkurs organizowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, przy współpracy z Ministrem Kultury Federacji Rosyjskiej - Aleksandrem Awdiejewem. Termin zgłoszenia prac konkursowych zgodnie z zapisami regulaminu konkursu upływa z dniem 31 października 2011 r. Przewidywane ogłoszenie wyników powinno nastąpić nie później niż 31 grudnia 2011 r.
 powrót