Spotkanie ministra Glińskiego z konserwatorami Ołtarza Mariackiego

01-06-2017

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński z zespołem konserwatorów w Krakowiefot. Filip Błażejowski

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński z zespołem konserwatorów w Krakowiefot. Filip Błażejowski

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński z zespołem konserwatorów w Krakowiefot. Filip Błażejowski

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński z zespołem konserwatorów w Krakowiefot. Filip Błażejowski

Renowacja ołtarza Wita Stwosza była tematem spotkania wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego z zespołem konserwatorów 31 maja w Krakowie.

"To jest ciężka praca, wykonywana na miejscu, w trudnych warunkach. Wykonują ją świetni fachowcy i dzięki temu mamy pewność, że środki publiczne są wydawane na rzeczy ważne i w uzasadniony sposób.” - powiedział minister Gliński, zapewniając, że MKIDN będzie nadal wspierać prace konserwatorskie.

MKiDN przeznaczyło w 2017 r. 500 tys. zł na prace renowacyjne przy ołtarzu Wita Stwosza, w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków”.

Kierownikiem prac badawczo-konserwatorskich przy ołtarzu Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej jest dr. Jarosław Adamowicz.

"To zaszczyt pracować przy tak znakomitym dziele, jakim jest ołtarz mariacki Wita Stwosza." -  zapewnił dr. Adamowicz.

Prace prowadzi międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki skupiający dwa wydziały: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W pracach uczestniczą konserwatorzy dzieł sztuki, historycy, fizycy, chemicy, inżynierowie oraz specjaliści wielu jednostek naukowych.

Głów­ny ołta­rz kra­kow­skie­go kościo­ła Mariac­kie­go zdo­bi nasta­wa ołta­rzo­wa, zwa­na ołta­rzem Wita Stwo­sza /od nazwiska rzeźbiarza/, ołtarzem Zaśnię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny lub Ołta­rzem Mariac­kim. Pra­ce Wita Stwosza nad ołta­rzem trwa­ły od 1477 do 1489 roku.

Ołtarz Wita Stwosza jest jednym z najwspanialszych przykładów sztuki gotyckiej w Europie. Powstał w latach 1477-1489. Kompleksowe badania i konserwacja ołtarza potrwają do 2020-2021 i mają kosztować prawie 14 mln zł. Prowadzi je wyłoniony w konkursie Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej i krakowskiej ASP. Prace mają zabezpieczyć zabytek na kolejne 100-150 lat. Ostatnia renowacja ołtarza miała miejsce pół wieku temu.powrót