Spotkanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z Sejmową Komisją Kultury i Środków Przekazu

18-02-2009

18 lutego 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń wzięli udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego przedstawiony został całościowy obraz inwestycji realizowanych w sektorze kultury.

Spotkanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z Sejmową Komisją Kultury i Środków Przekazu

Są one prowadzone dzięki dotacjom z dwóch podstawowych źródeł: środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich.

Wśród 28 projektów rekomendowanych do drugiego etapu oceny w ramach priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są między innymi wnioski złożone przez Muzeum Narodowe w Krakowie, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu, Muzeum Pałac w Wilanowie, szkoły muzyczne i plastyczne. W trakcie prezentacji, Minister Bogdan Zdrojewski wielokrotnie podkreślał wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac konkursowych. - Spośród 120 nadesłanych propozycji, zaledwie 7 nie przeszło do drugiego etapu z powodów formalnych. To potwierdza jak zacięta była konkurencja i jak starannie zostały przygotowane projekty. Przy wyborze zwycięzców brano pod uwagę wiele czynników w tym m.in. szybki (tj. tegoroczny) moment rozpoczęcia inwestycji, potrzeby danego regionu jak również koncentrację na pomysłach zakładających budowę lub remont nowych ośrodków. Jak stwierdził Minister: chcemy aby pieniądze, które zainwestujemy zostały w Polsce. Żeby zarabiali na nich polscy architekci, budowlańcy czy producenci. Dlatego chętniej wspomożemy budowę szkoły muzycznej, niż zakup drogich japońskich instrumentów, konkludował szef resortu kultury. Kwota całkowita tych projektów to 1 171 752 143 zł, w tym z funduszy europejskich 689 478 348 zł. To największa jak do tej pory kwota rozdysponowana na infrastrukturę kultury w ramach jednego konkursu.

Projekty inwestycyjne na rzecz kultury mogą również korzystać ze wsparcia finansowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF).  Celem tych mechanizmów jest poprawa spójności ekonomiczno-społecznej całego obszaru EOG.powrót