Spotkanie Ministra Kultury z przedstawicielami Narodowego Starego Teatru w Krakowie

18-05-2017

W dniu 18 maja 2017 roku Minister spotkał się z przedstawicielami zespołu Narodowego  Teatru Starego : Anną Dymną, Dorotą Segdą, Martą Nieradkiewicz, Adamem Nawojczykiem, Michałem Majniczem, Marcinem Czarnikiem, Tadeuszem Kulawskim.

Rozmowa dotyczyła przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora Starego Teatru oraz sytuacji powstałej w wyniku jego rozstrzygnięcia i rekomendowania Ministrowi kandydatury p. Marka Mikosa oraz Michała Gielety jako dyrektora artystycznego.  Reprezentanci zespołu dali wyraz obawom, jakie żywią w obliczu przewidywanej zmiany dyrekcji, a także swojemu odczuciu, jakoby ich głos został zlekceważony. Wskazali, że konkurs przeprowadzono w trudnym dla teatru okresie, w przededniu premiery, a także, że jego rezultat wznieca niepokój wśród pracowników, sympatyków i widzów teatru, co może wywołać niekontrolowane reakcje i niepożądane konsekwencje.

Minister zwrócił uwagę, że przedstawiciele związków zawodowych działających w teatrze oraz ZASP-u zostali zaproszeni do komisji konkursowej, właśnie po to, by artykułować stanowisko zespołu, trudno mu zatem zgodzić się z zarzutem o lekceważeniu zdania artystów. Przeprosił za niefortunny termin obrad komisji, co było skutkiem niezależnych od ministerstwa komplikacji w harmonogramach osób do niej powołanych.

Piotr Gliński ze zrozumieniem odniósł się do lęku artystów o przyszłość ich sceny, zarazem jednak podkreślił, że program rekomendowanego kandydata zawiera wolę kontynuacji współpracy z aktorami i reżyserami dotychczas kształtującymi oblicze Starego Teatru, a równocześnie formułuje nowe propozycje rozszerzające ofertę artystyczną tej sceny. Wyraził przekonanie, że linia rozwojowa Starego Teatru wytyczana będzie w ścisłej współpracy między jego znakomitym zespołem artystycznym a nową dyrekcją, deklarującą otwartość i wolę budowania repertuaru urozmaiconego ideowo i estetycznie. Zapewnił też o swojej stałej gotowości do dialogu z zespołem celem wypracowania optymalnych warunków aktywności artystycznej. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że aby ten zamiar się powiódł, niezbędna jest atmosfera rzeczowej dyskusji i spokojnej pracy, powściąganie emocji i skłonności do niepotrzebnego eskalowania napięć.powrót