Spotkanie ministra z marszałkami województw

16-02-2011

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski, spotkał się 16 lutego z marszałkami i przedstawicielami urzędów marszałkowskich. Spotkanie dotyczyło wdrażania programu KULTURA+, jego wpływu na rozwój instytucji kultury w poszczególnych województwach oraz współpracy z urzędami marszałkowskimi przy jego realizacji.

Spotkanie ministra z marszałkami województw

Minister Bogdan Zdrojewski przedstawia szczegóły programu „ Kultura+”

Program KULTURA+ jest wieloletnim programem rządowym, którego celem jest poprawa dostępu do kultury poprzez modernizację infrastruktury bibliotek na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, jak również digitalizacja i udostępnianie zbiorów muzeów, bibliotek oraz archiwów.powrót