Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiej

14-06-2013

Podpisanie wspólnego komunikatu było uwieńczeniem spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 14 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.  Głównym tematem rozmów były wyzwania, dobre praktyki  i perspektywy współpracy krajów V4 w ramach digitalizacji. W spotkaniu wzięli udział: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Alena Hánaková - Minister Kultury Republiki Czeskiej, Marek Mad'aric- Minister Kultury Republiki Słowackiej oraz András Doncsev - Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier.

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejBogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Alena Hanáková - Minister Kultury Republiki Czeskiej, András Doncsev- Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier oraz Marek Maďarič - Minister Kultury Republiki Słowackiej. Fot. Danuta Matloch

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejMinister Bogdan Zdrojewski oraz András Doncsev- Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier.. Fot. Danuta Matloch

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejMinister Bogdan Zdrojewski wraz z Pavlem Popelką dyrektorem Muzeum Jana Amosa Komeńskiego w Uherskim Brodzie które zostało laureatem Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej 2012. Fot. Danuta Matloch

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejMinister Bogdan Zdrojewski w trakcie obrad podczas spotkania ministrów kultury Grupy Wyszehradzkiej. Fot. Danuta Matloch

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejMinister Bogdan Zdrojewski w trakcie obrad podczas spotkania ministrów kultury Grupy Wyszehradzkiej. Fot. Danuta Matloch

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejPodpisanie wspólnego komunikatu po spotkaniu ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej.Od lewej: Marek Madaric- Minister Kultury Republiki Słowackiej, András Doncsev - Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier, Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Alena Hánaková - Minister Kultury Republiki Czeskiej. Fot. Danuta Matloch

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejUczestnicy spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu. Fot. Danuta Matloch

Spotkanie ministrów kultury państw grupy wyszehradzkiejUczestnicy spotkania ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu. Fot. Danuta Matloch

Podczas krakowskiego spotkania ministrowie podsumowali działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2012/13. Poznali również wyniki konferencji eksperckiej V4 „Budowanie Potencjału Kulturowego – Digitalizacja i Udostępnianie Dziedzictwa”, zorganizowanej przez MKiDN oraz Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie w lutym br. Wybrali ponadto laureata Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej 2012 - została nim Orkiestra Węgierskiej Filharmonii Narodowej. Nagroda przyznawana jest za wkład w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy krajami V4. 

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim - wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w perspektywie - uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE.

Poza kwestiami europejskimi, współpraca w ramach V4 koncentruje się przede wszystkim na wzmacnianiu stabilności w Europie Środkowej, wymianie informacji, promocji wspólnoty kulturowej, a także kooperacji w zakresie kultury, nauki, edukacji oraz wymiany młodzieży. Priorytetowymi obszarami współpracy są rozbudowa infrastruktury transportowej oraz umacnianie bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Istnieje również mechanizm współpracy z krajami trzecimi w formule „V4+”.

Przewodnictwo w Grupie pełnione jest na zasadzie rotacji i trwa rok, a jego program przyjmowany jest przez premierów państw wyszehradzkich. Od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

 powrót