Spotkanie Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie

15-01-2015

Zamek Królewski. fot.: Danuta Matloch
Zamek Królewski. fot.: Danuta Matloch

Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Zamku Królewskiego w Warszawie oraz plany na rok 2015 były tematami spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej z członkami Rady Powierniczej muzeum. Odbyło się ono 15 stycznia br.

Rada Powiernicza Zamku Królewskiego w Warszawie liczy 15 osób, których powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do kompetencji Rady należy: nadzór nad wypełnianiem przez Zamek jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa; bezpośredni nadzór nad realizacją celów określonych w art. 1 ustawy o muzeach oraz powoływanie i odwoływanie dyrektora.
 powrót