logo

Wydarzenia

Spotkanie wyższych urzędników

08-03-2012

Nieformalne spotkanie wyższych urzędników ministerstw kultury i urzędników odpowiadających za kulturę w ministerstwach spraw zagranicznych państw członkowskich UE

12-15 października, Lublin

Organizatorzy: MKiDN, MSZ, Miasto Lublin

Cel spotkania: Dyskusja na temat roli dyplomacji publicznej i kulturalnej w Unii Europejskiej, w tym zadaniach i celach unijnych instytucji w polizbońskiej rzeczywistości.

  • Ukazanie różnorodności kulturowej Lublina oraz potencjału do współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Uczestnicy: ok. 90 urzędników z krajów UE, krajów kandydujących do UE oraz 6 krajów Partnerstwa Wschodniego.powrót

 


W czasie polskiej Prezydencji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje kilka istotnych wydarzeń merytorycznych, a także koordynuje kalendarz konferencji i spotkań eksperckich organizowanych przez instytucje kultury podległe MKiDN. Spotkania eksperckie mają charakter zamknięty (wstęp dla zarejestrowanych uczestników i/lub zaproszonych gości). Warunki uczestnicwa w poszczególnych wydarzeniach proszę sprawdzać bezpośrednio u ich organizatorów.

Najważniejsze wydarzenia:

Konferencja „Wschodni Wymiar Mobilności

6-7 lipca, Warszawa
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komisja Europejska we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Biurem Kultury m. st. Warszawa.

Cel spotkania: Zwiększenie mobilności w dziedzinie edukacji, młodzieży, badań naukowych, sportu i kultury między Unią Europejską a krajami Partnerstwa Wschodniego. Jednym z najważniejszych celów spotkania jest kompleksowa prezentacja istniejących możliwości wsparcia mobilności, zarówno w ramach programów UE, jak również poprzez nowe inicjatywy. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną także dobre praktyki. Debata na temat przyszłych możliwości wspierania mobilności przyczyni się również do ogólnej dyskusji na temat kształtu nowej generacji unijnych programów po roku 2013. Ideą konferencji jest także wysłuchanie oczekiwań krajów Partnerstwa Wschodniego w tej kwestii.

Uczestnicy: 300 uczestników (przedstawiciele ministerstw, uniwersytetów, ośrodków badawczych, narodowych agencji programów UE, młodzież, studenci, stowarzyszenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalne oraz sportowe).
 

Kontakt: eap-mobility@mkidn(dot)gov(dot)pl
Strona www: www.eap-mobility.pl


Konferencja Kompetencje w Kulturze

18-20 lipca, Warszawa
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury

Cel spotkania: Podjęcie dyskusji nad rolą kompetencji kulturowych rozumianych jako fundament dla umiejętności i postaw koniecznych w budowie nowoczesnego społeczeństwa: opartego na wiedzy, otwartego, zdolnego sprostać wyzwaniom współczesności i zapewnić konkurencyjność gospodarki europejskiej. Wydarzenie będzie również doskonałym forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Konferencja „Kompetencje w kulturze” to jedno z głównych spotkań eksperckich organizowanych przez MKiDN w ramach polskiej Prezydencji w Radzie UE. Konferencja obejmie trzy obszary tematyczne: kulturę, sprawy audiowizualne oraz prawo autorskie.

Uczestnicy: 350 uczestników (akademicy, przedstawiciele think tanków, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, urzędnicy, reprezentanci instytucji międzynarodowych).

Kontakt: competences@mkidn(dot)gov(dot)pl
Strona www: www.competencesinculture.pl


Europejski Kongres Kultury

8-11 września Wrocław
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Wrocław

Cel spotkania: Stworzenie miejsca dla refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Kongres daje szansę pokazania kultury jako jednego z najbardziej żywotnych i zróżnicowanych obszarów cywilizacyjnych. Kongres to także przestrzeń dla debaty na temat wspólnoty w różnorodności, namysłu nad tym, co jest siłą kultury europejskiej i czy konieczne jest poszukiwanie wspólnego mianownika w wielości. Program Kongresu został zbudowany wokół książki profesora Zygmunta Baumana na temat stanu współczesnej kultury europejskiej i perspektyw jej rozwoju w przyszłości. W ramach Kongresu odbędzie się także nieformalne spotkanie ministrów UE ds. audiowizualnych poświęcone tematyce digitalizacji i ochrony zasobów cyfrowych.

Uczestnicy: ok. 6,5 tysiąca uczestników (przedstawiciele instytucji kultury i administracji, artyści, twórcy i animatorzy kultury, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kulturalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariackich, współorganizatorzy wydarzeń Prezydencji w Polsce, dziennikarze, przedstawiciele środowisk akademickich, uczniowie, studenci, pedagodzy, obywatele polscy i UE).

Więcej o kongresie na podstronie Europejski Kongres Kultury

Kontakt: officeECC@nina(dot)gov(dot)pl
Strona www: www.culturecongress.eu

Więcej informacji o Kongresie na podstronie Europejski Kongres Kultury.

 

 

Kalendarz wydarzeń

Data Wydarzenie Miejsce Organizator Więcej informacji
6-7 lipca 2011 „Wschodni Wymiar Mobilności” - konferencja poświęcona Partnerstwu Wschodniemu Warszawa MKiDN, MEN, MNiSW, MSiT, KE www.eap-mobility.pl
7-9 lipca 2011 Forum Dziedzictwa Europy Środkowej Kraków Międzynarodowe Centrum Kultury www.mck.krakow.pl
18-20 lipca 2011 „Kompetencje w kulturze” - konferencja ekspercka w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich Warszawa MKiDN, Narodowe Centrum Kultury www.competencesinculture.pl
8-10 września 2011 Nieformalne Spotkanie Ministrów Kultury i Spraw Audiowizualnych Wrocław MKiDN  
8-11 września 2011 Europejski Kongres Kultury Wrocław MKiDN, Narodowy Instytut Audiowizualny www.culturecongress.eu
13-16 września 2011 Cartoon Forum Polska Sopot Polski Instytut Sztuki Filmowej www.mediadeskpoland.eu
18-25 września 2011 XXVII Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów - Polska 2011 Warszawa, Kraków Biblioteka Narodowa, L'Association Internationale de Bibliophilie www.bn.org.pl
6-7 października 2011 Posiedzenie Europejskiej Rady Archiwistów Krajowych (EBNA) Kraków Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych www.archiwa.gov.pl
7 października 2011 Posiedzenie Europejskiej Grupy Archiwalnej (EAG) Kraków Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych www.archiwa.gov.pl
10-12 października 2011 IV Europejskie Forum Dziedzictwa i spotkanie koordynatorów narodowych Europejskich Dni Dziedzictwa Wrocław Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl
12-15 października 2011 Nieformalne spotkanie wyższych urzędników ministerstw kultury i urzędników odpowiadających za kulturę w ministerstwach spraw zagranicznych UE Lublin MSZ, MKiDN  
13-15 października 2011 Konferencja „Opera Europa” Warszawa Teatr Wielki - Opera Narodowa www.teatrwielki.pl
20-23 października 2011 Spotkanie koordynatorów sieci narodowych Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh Kraków Międzynarodowe Centrum Kultury www.mck.krakow.pl
16-17 listopada 2011 Forum nt. Zarządzania Dokumentami Elektronicznymi (DLM Forum) Warszawa Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych www.archiwa.gov.pl
8-9 grudnia 2011 Europejskie Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa Warszawa MKiDN, Komisja Europejska, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante