Spotkanie Ministra Bogdana Zdrojewskiego z wydawcami prasy

08-04-2009

8 kwietnia 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wziął udział w spotkaniu Okrągły Stół Wydawców zorganizowanym przez Izbę Wydawców Prasy.

Podczas spotkania omawiano procesy zachodzące w prasie, jej stan, skuteczność i potencjalne zagrożenia. Dyskutowano również o roli państwa w tworzeniu warunków do realizacji misji publicznej przez media drukowane.powrót