Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej

21-06-2008

W dniach 18-20 czerwca w Ołomuńcu odbyło się 18. spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Na całość wydarzenia złożyły się obrady Ministrów oraz - poprzedzające je - obrady ekspertów. Omówiona została współpraca państw V4 w dziedzinie kultury, realizowane projekty oraz bieżąca problematyka europejska. Polskę reprezentował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski.
 


powrót