Spotkanie poświęcone Muzeum Historii Polski

19-03-2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski  gościł wybitnych historyków, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz polityków. Spotkanie poświęcone było powstaniu Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Minister Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro przedstawili główne założenia funkcjonowania tej instytucji. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do konieczności powstania muzeum. Różnice dotyczyły sposobu jego organizacji,  podstawowych zadań i form ekspozycji. W trakcie dyskusji podkreślano konieczność kompleksowego ukazania historii Polski i nie zwracania uwagi tylko na jej aspekty martyrologiczne. Polskie losy mają być pokazane na tle historii powszechnej oraz poprzez pryzmat wielonarodowości i wielokulturowości Rzeczpospolitej.

Uczestnicy spotkania podkreślali edukacyjny aspekt działania muzeum i istotną rolę dostępnych dziś technik multimedialnych w jego przyszłym funkcjonowaniu.powrót