Spotkanie w sprawie organizacji obchodów najważniejszych rocznic przypadających na 2009

08-01-2009

W dniu 8 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z najważniejszymi przedstawicielami Rządu, Parlamentu, Samorządu Warszawskiego oraz Kościoła Katolickiego zaangażowanymi w przygotowanie obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 20. rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej. W trakcie jego trwania pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw przygotowania obchodów, minister Andrzej Przewoźnik zaprezentował projekt harmonogramu oficjalnych wydarzeń podejmowanych przez urzędy, instytucje państwowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe w kontekście obu rocznic. Ustalony został dwutygodniowy termin na ostateczne konsultacje przedstawionego projektu i jego ewentualne zmiany i uzupełnienia.powrót