Sprawa Dantona

13-10-2010

Pokazy spektaklu w Dublinie jest częścią prezentacji polskiego teatru w Irlandii, którą wsparły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Adama Mickiewicza oraz Ambasada RP w Dublinie. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego i Instytut Adama Mickiewicza towarzyszyły planowaniu prezentacji. Oprócz Sprawy Dantona wystąpią TR Warszawa z T.E.O.R.E.M.A.T.-em w reżyserii Grzegorza Jarzyny i Stary Teatr w Krakowie z Factory 2 w reżyserii Krystiana Lupy.

Będzie to już osiemnasty wyjazd przedstawienia. Sprawa Dantona była wcześniej pokazywana w Gdańsku, Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Krakowie (dwukrotnie), Łodzi, Olsztynie, Opolu, Toruniu i Warszawie, a za granicą w Buenos Aires (Argentyna), Créteil i Maubeuge (Francja), Moskwie (Rosja), Nitrze (Słowacja) oraz Wilnie (Litwa).

Sprawa Dantona jest najczęściej nagradzanym spektaklem w historii Teatru Polskiego we Wrocławiu. Od premiery zdążyła otrzymać 27 laurów, w tym: Nagrodę im. K. Swinarskiego (2008) i Wrocławską Nagrodę Teatralną (2008) dla Jana Klaty, nagrodę dla "najlepszego przedstawienia popularyzującego dawne dzieło literatury polskiej" oraz nagrodę za najlepszą rolę męską dla Marcina Czarnika na IV Ogólnopolskim Konkursie na inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej (2009), nagrody marszałka województwa dolnośląskiego za najlepszy spektakl w teatrach Dolnego Śląska w roku 2008 i za najlepszy epizod w teatrach Dolnego Śląska w roku 2008 dla Kingi Preis z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (2009), a także nagrody XXXIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Polska" (2008; Grand Prix, nagrody za najlepsze pierwszoplanowe role męskie dla Czarnika i Wiesława Cichego oraz nagroda za najlepszą scenografię i kostiumy dla Kaczmarka), XLVIII Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej (2008; Grand Prix dla Czarnika i Bartosza Porczyka, nagroda aktorska dla Tadeusza Szymkowa, Nagroda im. J. Woszczerowicza za najlepszą rolę drugoplanową dla Rafała Kronenbergera oraz Statuetka Wojciecha – nagroda dla całego zespołu aktorskiego przedstawienia za kreację zbiorową), XXXVIII Jeleniogórskich Spotkań Teatralnych (2008; drugie miejsce w plebiscycie publiczności), I Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie (2008; nagroda za najlepszą reżyserię dla Klaty oraz nagroda za najlepszą scenografię dla Kaczmarka), XI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach (2009; Laur Konrada, nagroda dziennikarzy oraz nagroda publiczności dla Klaty) i XV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi (2009; nagroda Kapituły Loży Teatru Powszechnego oraz tytuł Najlepszego Aktora w werdykcie publiczności dla Cichego) oraz na XIX Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kontakt w Toruniu: Grand Prix (2009; nagrodę za najlepszą reżyserię, nagrodę za najlepszą scenografię dla Mirka Kaczmarka oraz nagrodę dla najlepszego aktora festiwalu – dla Marcina Czarnika za rolę Robespierre’a).powrót