Sprawozdanie z realizacji SRKS 2020 za rok 2013 już dostępne

15-07-2015

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 za rok 2013, po uzyskaniu akceptacji, jest już dostępne do wglądu.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (SRKS) jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju, przyczyniających się do realizacji celów określonych w długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju. Sprawozdawczość SRKS jest realizowana co roku, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, i przedstawia m.in. podjęte w danym roku działania przyczyniające się do wdrażania Strategii, aktualne wartości jej wskaźników oraz rekomendacje, co do podejmowania aktualizacji dokumentu.

Zobacz sprawozdanie z realizacji SRKS 2020 za rok 2013

Sprawozdania za kolejne lata będą publikowane sukcesywnie na dedykowanej Strategii stronie ks.mkidn.gov.pl, poczynając od pierwszego sprawozdania (za rok 2013) przyjętego uchwałą Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju z marca 2015 r.

Zobacz: http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/sprawozdania-z-realizacji-srks.phppowrót