Stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków w sprawie inwestycji drogowej w obrębie założenia urbanistycznego miasta Kórnik

09-01-2015

Układ urbanistyczny miasta Kórnika i Bnina został wpisany do rejestru zabytków, a Kórnik - zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym - nekropolią właścicieli został uznany przez Prezydenta RP za pomnik historii - przypomina Generalny Konserwator Zabytków, Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski. W związku tym z niepokojem przyjął wiadomość o planowanej inwestycji drogowej, która znajduje się w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej. W liście wystosowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik wyraził  nadzieję na ponownie przeanalizowanie tej sytuacji.

List wystosowany do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnikpowrót