Studia artystyczne jako drugi bezpłatny kierunek

15-07-2011

Dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki, reżyseria, scenografia oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Te kierunki będzie można studiować jako drugie bez wnoszenia opłat. Tak zdecydował Minister Kultury I Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, który podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Sporządzenie wykazu było obowiązkiem nałożonym w związku z nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym z 18. marca 2011 r. Dotyczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych.

W uzasadnieniu rozporządzenia podkreślono, że podjęcie studiów na wymienionych kierunkach wymaga solidnego podłoża z dziedziny nauk humanistycznych i sztuki. Dyrygentura oraz kompozycja i teoria muzyki potrzebują przygotowania uzyskiwanego na innych kierunkach studiów muzycznych i często są dopełnieniem edukacji w tej dziedzinie. Studenci reżyserii i scenografii powinni wykazać się zdobytą wcześniej wiedzą z zakresu historii i teorii teatru i dramatu, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, historii sztuki i kultury. Natomiast konserwację i restaurację dzieł sztuki studiują przeważnie absolwenci rzeźby lub malarstwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1. października 2011 r.
 powrót