Studia Filmowe „Tor” i „Kadr” – państwowymi instytucjami kultury

06-10-2011

4 października  br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski utworzył dwie państwowe instytucje kultury : Studio Filmowe „Tor” i Studio Filmowe „Kadr”.  Zostały one przekształcone na mocy nowelizacji ustawy o państwowych instytucjach filmowych.

Studio Filmowe „Tor” utworzono przez  przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „TOR”, natomiast  Studio Filmowe „Kadr” - przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „KADR’ i Studio Filmowe „OKO”.

Pierwszą z przesłanek branych po uwagę stanowiły potrzeby państwa wynikające z zadań w zakresie upowszechniania kultury filmowej. W tym kontekście celowe było, aby przekształcone instytucje filmowe wypełniały funkcje znacznie wykraczające poza sferę działania państwowych instytucji filmowych. Dotyczy to przede wszystkim edukacji w dziedzinie filmu i upowszechniania kultury filmowej.

Zakłada się, że  przekształcone jednostki będą wypełniać zarówno zadania twórcze (artystyczne), jak i edukacyjne poprzez realizowanie opieki artystycznej nad projektami filmowymi najmłodszej generacji polskich filmowców, a także prowadzenia profesjonalizacji zawodowej młodych twórców. 

Drugą przesłanką, którą uwzględniono przy podejmowaniu decyzji, było istnienie wystarczającej bazy technicznej i lokalowej do wykonywania przez przekształcone jednostki szerszego zakresu zadań. Jej wykorzystanie w  państwowej instytucji kultury jest bardziej racjonalne ekonomicznie niż ewentualne tworzenie instytucji kultury od podstaw, połączone z wyposażaniem jej w niezbędne mienie.   powrót