Stypendia dla studentów na rok akademicki 2010- 2011

01-12-2010

135 studentów uczelni artystycznych, laureatów stypendiów za wyróżniające osiągnięcia w nauce oraz sukcesy artystyczne, odebrało z rąk Podsekretarz Stanu w MKiDN Moniki Smoleń dyplomy stypendiów na rok akademicki 2010-2011, podczas uroczystości 30 listopada w Teatrze Collegium Nobilium Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Stypendia za osiągnięcia w nauce zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. Nr 153, poz. 1093).

Do pobrania:

lista stypendystów


powrót