Stypendia dla uczniów szkół artystycznych

06-11-2014

Uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół artystycznych II stopnia / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół artystycznych II stopnia / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół artystycznych II stopnia / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół artystycznych II stopnia / fot. Danuta Matloch

Uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół artystycznych II stopnia / fot. Danuta Matloch

60 uczniów szkół artystycznych II stopnia odebrało stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyplomy wręczyła Podsekretarz Stanu w MKiDN dr Monika Smoleń. Uroczystość odbyła się 6 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie.

Stypendia przyznawane są uczniom szkół artystycznych kształcących w zawodzie artystycznym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz są laureatami krajowych lub międzynarodowych konkursów. Umożliwiają realizację indywidualnych potrzeb stypendysty np. zakup instrumentu, pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.

Stypendia są przyznawane corocznie w dwóch turach: wiosennej i jesiennej.

Kandydaci są  zgłaszani przez  dyrektora szkoły, natomiast laureatów wyłania komisja powołana i zatwierdzana przez ministra kultury.

Do pobrania:

lista laureatów

Więcej zdjęć: Flickr - profil MKiDN

 powrót