Stypendia dla uczniów szkół artystycznych

15-10-2009

15 października 2009 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski wręczył uczniom szkół artystycznych, stypendia za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2008/2009.

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są uhonorowaniem sukcesów odnoszonych przez wybitnie uzdolnionych młodych artystów- uczniów średnich szkół artystycznych, głównie na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Przyznaje się je raz do roku, aby umożliwić realizację indywidualnych potrzeb stypendysty np. zakup instrumentu lub pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.powrót