Stypendia Młoda Polska

28-01-2009

28 stycznia Minister Bogdan Zdrojewski wręczył dyplomy laureatom VI edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska.

W ramach VI edycji Programu „Młoda Polska” przyznano 79 stypendiów o łącznej wartości 2 500 000 złotych.

Program „Młoda Polska” przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach: muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr, film, literatura, krytyka sztuki.

Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do ich pracy twórczej. Przyznane stypendium może wynieść nawet 40.000 złotych.

Wśród dotychczasowych stypendystów znaleźli się m.in.: Rafał Blechacz (muzyka) Maciej Cuske (film), Michał Dworzyński (dyrygentura), Wojciech Gilewicz (sztuki wizualne), Robert Kuśmirowski (sztuki wizualne) Agata Szymczewska (muzyka).powrót