Sukces darmowego listopada w rezydencjach królewskich

30-11-2012

265, 5 tys. osób odwiedziło w listopadzie br. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie,  Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Zamek Królewski na Wawelu. To  3,5 raza więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (73, 9 tys.). 29, 5 tys. osób wzięło udział w muzealnych zajęciach edukacyjnych.  800 bezpłatnych lekcji , których tematem był nowoczesny patriotyzm, zgromadziło ponad 16  tys. uczestników. To efekty przeprowadzonej w tym roku po raz pierwszy akcji „Darmowy listopad”.  Jej podsumowanie odbyło się 30.11 br. podczas konferencji prasowej z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz dyrektorów królewskich rezydencji.

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz dyrektorów królewskich rezydencji, podsumowująca akcję "Darmowy listopad w rezydencjach królewskich". Fot. Danuta Matloch

"Listopad od tego momentu wydaje się wolny od opłat" - powiedział  minister Bogdan Zdrojewski. Jak podkreślił, w przyszłym roku do akcji chcą się dołączyć samorządy. "Obiecałem samorządowcom, że jeżeli potwierdzą swoje deklaracje do stycznia, pomogę im w sfinansowaniu działań edukacyjnych" – dodał minister. Jak przewiduje, w listopadzie 2013 r. za darmo będzie można zwiedzić kilkadziesiąt instytucji kultury w całym kraju.

W konferencji, która odbyła się w Pałacu na Wyspie, oprócz ministra Zdrojewskiego uczestniczyli: dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Rottermund, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis oraz dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski.

Akcji przyświecały 3 główne cele:  edukacja kulturalna, zwiększenie dostępności  do narodowych instytucji kultury oraz wzrost uczestnictwa w kulturze.  Była ona skierowana do  wszystkich, głównie do dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Cykl lekcji muzealnych „Nowoczesny patriotyzm” zainaugurował 8 listopada br. szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski. W Pałacu na Wyspie w Łazienkach spotkał się z młodzieżą z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie.

 Wiceminister kultury Małgorzata Omilanowska  15 listopada br. w Muzeum Pałacu w Wilanowie poprowadziła zajęcia zatytułowane Sztuka w służbie patriotyzmu dawniej i dziś. Wzięli w niej udział uczniowie Liceum im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

 23 listopada br. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski opowiedział  uczniom zgromadzonym  na Zamku Królewskim na Wawelu  O polskiej drodze do niepodległości.

Kulminacją cyklu była poprowadzona 30 listopada br. przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego lekcja poświęcona Sejmowi Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Prezydent rozmawiał z młodzieżą gimnazjalną i licealną na Zamku Królewskim w Warszawie – w Sali Senatu, gdzie uchwalono Konstytucję 3 Maja.

Rezydencje królewskie odzyskały blask

W ostatnich latach zostały przywrócone do  dawnej świetności.  Było to możliwe m.in.  dzięki  środkom europejskim, pozyskanym przez  MKiDN. Wszystkie instytucje skorzystały z dotacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe.

wartość – 25, 1 mln zł

dofinansowanie UE – 18, 3 mln zł

wartość – 18,2 mln zł

dofinansowanie UE – 12, 6  zł

wartość  - 15 mln zł

dofinansowanie UE – 10, 1 mln zł

wartość  - 36, 5 mln zł

dofinansowanie UE - 24 mln zł.

Ze środków POIiŚ XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe na lata 2007 – 2013 do realizacji skierowano 64 projekty. Ich łączna wartość przekroczyła 3, 4 mld  zł, a kwota dofinansowania stanowi ponad 2 mld  zł. W całej Polsce oddano do użytku 21 nowych lub wyremontowanych obiektów, wśród nich: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego, Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu i Galicyjski Rynek w Sanoku. W  tym roku  wmurowano  kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, otwarto Filharmonię Świętokrzyską, wyremontowany Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku, Operę Leśną w Sopocie, Filharmonię Częstochowską oraz Operę i Filharmonię Podlaską.  13 beneficjentów kolejnego naboru (ogłoszonego 1 marca br.) otrzyma dofinansowane na łączną kwotę  176,5 mln złotych; podpisywanie  umów dobiega końca.

Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.plpowrót