Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Sukces Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31-07-2009

W dniu 31 lipca 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Aktualizacja objęła także XI priorytet „Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ, za którego wdrażanie odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Indywidualne projekty kluczowe to najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w najbliższych latach przy udziale środków europejskich. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

W wyniku przeprowadzonego procesu aktualizacji listy wprowadzono korzystne dla sektora kultury zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego wykazu, na którym w ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ znajdowało się 5 inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury kultury.

Dzięki staraniom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego listę rozszerzono o nowe 28 projektów niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju polskiej kultury, w tym w ramach:

  • § działania 11.1 „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym” realizowanych będzie 12 inwestycji, w tym 8 ze statusem podstawowym (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa; Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie; Renowacja Teatru Starego w Lublinie, Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa; Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach; Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap; Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego; Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie), 4 jako projekty rezerwowe;
  • § działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalny” realizowanych będzie łącznie z dotychczas ujętymi w wykazie 14 projektów, w tym 9 jako zadania podstawowe (Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu; Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku; Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku; Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach; Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach; Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza; Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technologicznych; Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach), 5 jako projekty rezerwowe.
  • § działania 11.3 „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” – 7 inwestycji w trybie projektów podstawowych (Budowa Nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku; Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą; Budowa nowego budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu; Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie; Budowa Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu; Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku).

Na wdrożenie projektów podstawowych przewidziano w ramach priorytetu środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1,2 mld złotych, co stanowi blisko 59% alokacji EFRR na priorytet.

Realizacja zakładanych inwestycji pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia celu głównego priorytetu, jakim jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.

powrót

koniec głównej treści