Święto Konstytucji 3 Maja w Kordegardzie

03-05-2016

Święto Konstytucji 3 Maja w KordegardzieŚwięto Konstytucji 3 Maja w Kordegardzie

Święto Konstytucji 3 Maja w KordegardzieŚwięto Konstytucji 3 Maja w Kordegardzie

Święto Konstytucji 3 Maja w KordegardzieŚwięto Konstytucji 3 Maja w Kordegardzie

Święto Konstytucji 3 Maja w KordegardzieŚwięto Konstytucji 3 Maja w Kordegardzie

Święto Konstytucji 3 Maja w KordegardzieŚwięto Konstytucji 3 Maja w Kordegardzie

 

Wicepremier Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński otworzył 3 maja wystawę w Galerii Narodowego Centrum Kultury Kordegarda. Jej główną atrakcją jest rękopis Konstytucji z 1791 roku, wystawiony z okazji święta narodowego.

Bardzo cenny, przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych oryginał Konstytucji 3 Maja jest pokazywany publicznie niezwykle rzadko. W Kordegardzie można podziwiać tę narodową pamiątkę.

225 lat temu Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. To jeden z najważniejszych zabytków naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego. W 2014 roku rękopis wpisano na listę programu UNESCO “Pamięć Świata”.

 Znaczenie ustawy jest nie do przecenienia, choć nie zapobiegła kolejnemu rozbiorowi Polski. Traktowany dziś jak narodowa relikwia dokument wprowadzał trójpodział władzy, opiekę prawną nad chłopami, a politycznie zrównywał mieszczan ze szlachtą oraz znosił liberum veto. Wzmacniał też armię.

3 maja cenny dokument można oglądać w Kordegardzie w godzinach 9.00-19.00. Od 4 do 8 maja - od 11.00 do 19.00.powrót