Sybille 2012 - rozdane

17-05-2013

Najlepsze wydarzenia i projekty muzealne zostały nagrodzone w konkursie Sybilla 2012.  Laureaci odebrali statuetki i dyplomy z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 maja br. w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Sybilla 2012
fot.: Danuta Matloch

Sybilla 2012
fot.: Danuta Matloch

Sybilla 2012
fot.: Danuta Matloch

W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyły muzea z całej Polski, o różnym statusie organizacyjnym i profilu działania. Zgłoszono niemal 200 projektów spośród których jury, złożone z wybitnych specjalistów nauk humanistycznych – historyków, historyków sztuki, krytyków, animatorów kultury – dokonało wyboru najlepszych, przyznając im, w ramach poszczególnych kategorii, nominacje i nagrody.

Lista laureatów Sybilla 2012:

Muzeum Sztuki w Łodzi - Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperyment w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957-1984

nominacje:

Muzeum Historii Polski w Warszawie - Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań i kultur (XVI-XVIII w.)

nominacje:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi - Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność

nominacje:

nominacje:

Muzeum Architektury we Wrocławiu - Ernst May (1886-1970). Nowe miasta na trzech kontynentach.

nominacje:

nominacje:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Malarstwo europejskie XV-XX w. Trzy wydawnictwa z serii: katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

nominacje:

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej - Konserwacja wyposażenia kościoła pw. św. Marka w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

nominacje:

Muzeum Sztuki w Łodzi - Kulturanek

nominacje:

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku - Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej CMM w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej

nominacje:

Idea stworzenia konkursu na najwybitniejsze dokonania w sferze działalności muzealnej zrodziła się ponad trzydzieści lat temu. W 1980 roku ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki określiło założenia regulaminowe, po czym ogłoszono nabór wniosków do pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”. Od tego czasu wyróżnienie w konkursie jest traktowane jako jednak z najwyższych form uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Pierwszą instytucją, której powierzono organizację konkursu było Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, kolejnymi: Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Od czasu powołania w 2011 roku organizatorem Sybilli stał się Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

 

 powrót

Warto przeczytać