Szacowanie wartości zamówienia

14-12-2018

W celu szacowania wartości zamówień na realizację szkoleń w 2019 roku oraz zbadania tożsamości podmiotowej tych zamówień, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji nt. szacowanego kosztu usług szkoleniowych, to jest wypełnienie niebieskiej kolumny w załączonej tabeli (każdy temat szkoleniowy oddzielnie - możliwe jest wypełnienie kosztów tylko w stosunku do części tematów) i przesłanie jej na adres dpietrzak@mkidn.gov.pl w terminie do 18 grudnia br.

Drugim załącznikiem jest wspólny opis zawierający bardziej szczegółowe założenia logistyczne dotyczące planowanych szkoleń, mogące mieć wpływ na wycenę.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, a stanowi zebranie informacji koniecznych do oszacowania wartości planowanych zamówień. Zastrzegamy, że podane założenia mogą ulec zmianie w procesie panowania zamówień na rok 2019 r.

Przy szacowaniu kosztu usługi prosimy wziąć pod uwagę, że szkolenie będzie finansowane w 100% ze środków publicznych i stanowi usługę kształcenia zawodowego dla pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
powrót