Szczecin: obchody 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

30-08-2017

Fot. PAP/Marcin Bielecki

Fot. PAP/Marcin Bielecki

Fot. PAP/Marcin Bielecki

Fot. PAP/Marcin Bielecki

Przed bramą stoczni w Szczecinie 30 sierpnia 2017 r. odbyły się obchody 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. W uroczystości uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wraz z innymi przedstawicielami władz, związków zawodowych; przybyli także uczestnicy wydarzeń z 30 sierpnia 1980 r. oraz mieszkańcy miasta.

Wicepremier Piotr Gliński w swoim przemówieniu podkreślił, że strajkujący w 1980 r. domagali się godności. "Tej godności, mającej wymiar ludzki i materialny - ale co ważniejsze - godności w wymiarze ludzkiej podmiotowości i wolności" – stwierdził prof. Gliński.

"Solidarność” to nie byli przywódcy, to nigdy nie były jednostki. „Solidarność” to był wielki manifest zbiorowej woli wolnego narodu, chcącego zrzucić z siebie jarzmo władzy pozbawionej jakiejkolwiek legitymizacji. Jednostki temu wielkiemu duchowi mogły trochę pomagać, mogły trochę przeszkadzać, ale nie mogły nim kierować, ani go powstrzymać. To była podmiotowość i tożsamość zbiorowa i w najlepszym tego słowa znaczeniu wspólnotowa – powiedział do zgromadzonych minister kultury.

Prof. Piotr Gliński zaznaczył także, że dzisiejsza obecność przed bramą stoczni to świadectwo dla kolejnych pokoleń Polaków i całej Europy "która nie zawsze chce dziś pamiętać o tym naszym polskim sierpniu, że nie zaginie pamięć o bohaterach tamtych sierpniowych dni”.

Nie zaginie pamięć o polskiej „Solidarności”. „Solidarności”, której mogą się od nas uczyć nasi bliżsi i nieco dalsi sąsiedzi, bo nie była to solidarność łatwa, deklaratywna i koniunkturalna, ale bardzo trudna i odpowiedzialna, z którą w tamtych czasach można było zapłacić cenę najwyższą. Niech Europa o tym pamięta – podkreślał wicepremier.

Zgromadzeni złożyli przed tablicą upamiętniającą poległych w Grudniu'70 kwiaty i wieńce. Wręczono także odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom "Solidarności" i opozycji antykomunistycznej; Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyże Wolności i Solidarności.

Wicepremier Piotr Gliński tuż po uroczystości zwiedził historyczną stołówkę stoczniową, gdzie podpisano w 1980 r. szczecińskie porozumienia.

"Chcemy zbudować instytucję, która będzie w sposób godny upamiętniała ten szczeciński protest i szczecińską „Solidarność” z 1980 r. i lat późniejszych" – powiedział minister kultury. Jak dodał, "to doskonałe miejsce na tego rodzaju instytucję, upamiętniającą, a jednocześnie będącą instytucją edukacyjną, instytucją skierowana także do przyszłości i nie tylko Polaków, ale i całego świata".

Myślę, że wspólnie z miastem i IPN, a także gospodarzami czyli „Solidarnością” i wszystkimi, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym projekcie zbudujemy takie centrum „Solidarności” szczecińskiej – dodał wicepremier.

30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące sierpniowe strajki na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem PRL. Kolejne podpisano następnego dnia w Gdańsku. Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 r. - obalenia komunizmu i wyjścia z systemu jałtańskiego.

Pierwsze strajki latem 1980 roku były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin, wprowadzone przez ówczesną ekipę Edwarda Gierka. W połowie sierpnia 1980 r. zaczęły się strajki na Wybrzeżu.

/źródło: MKiDN, PAP/powrót