Szczyt Kulturalny w Avignon

18-11-2011

Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń wzięła udział w Szczycie Kulturalnym "Tworzenie w erze cyfrowej", odbywającym się 17 i 18 listopada br. w Avignon.  Spotkanie zostało zorganizowane w ramach francuskiego przewodnictwa w grupie G8, z inicjatywy Prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkozy’ego.

Minister Monika Smoleń uczestniczyła w debacie ministrów kultury G20, prowadzonej przez Ministra Kultury Republiki Francuskiej Frederica Mitteranda. Dyskusja dotyczyła zagadnień prawa autorskiego w kontekstach prawnym i gospodarczym.  Poruszano też temat walki z piractwem dzieł autorskich oraz identyfikacji innowacyjnych modeli ekonomicznych finansowania kultury.

W swoim wystąpieniu minister podkreśliła rolę, jaką dziś odgrywają procesy digitalizacji, wskazując równocześnie wyzwania i niebezpieczeństwa związane z rozwojem technologii, internetu oraz stale wzrastającym zakresem dostępu do dzieł autorskich. Zaznaczyła również, że istnieje coraz większa potrzeba wdrażania stosownych standardów zarządczych i rozwiązań finansowych, które pozwolą wspierać procesy zarządzania digitalizacją z należytym poszanowaniem praw autorskich.

Po zakończeniu obrad, minister Monika Smoleń uczestniczyła w lunchu z prezydentem Nicolasem Sarkozym.powrót