Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ

26-10-2016

Jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020? Odpowiedzi na to pytanie będzie można poznać uczestnicząc w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach, które odbędą się 24 i 25 listopada 2016 r. w Warszawie.

 

Celem szkoleń jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie obowiązujących procedur (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe). Podczas szkoleń przedstawione zostaną też zmiany w przepisach dot. zamówień publicznych, wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

W ramach szkolenia zapewnione będą materiały szkoleniowe.

Każda instytucja może być reprezentowana przez dwie osoby.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres msuchecka@mkidn(dot)gov(dot)pl

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. do godziny 16.00.

Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o dokładnym miejscu wybranego szkolenia po zakończeniu rekrutacji (informacja zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu).

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

 powrót