Szkolenia w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

08-06-2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 organizowanych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu znajdą więcej informacji na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl.

 powrót