Szkolenie - Fundusz Wymiany Kulturalnej

21-11-2008

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje szkolenie z zakresu
ubiegania się o środki na realizację projektów miękkich współfinansowanych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach:
- 8 grudnia 2008 r.
- 9 grudnia 2008 r.

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Wymiany Kulturalnej, poszukiwania partnerów do projektów, jak również będzie możliwość skonsultowania idei projektu z pracownikami Departamentu Funduszy Europejskich.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego także na stronie internetowej pod adresem: www.fwk.mkidn.gov.pl i przesłanie go do dnia 28 listopada 2008 r. na nr faxu (22) 42 10 371 oraz na adres e-mail: mmazurkiewicz@mkidn(dot)gov(dot)plpowrót