Szkolenie z przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ

16-02-2017

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu dotyczącym m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w godzinach 10.00 - 16.00 w Warszawie. Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2017 r. do godz. 16.15.

Celem szkolenia jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres agronek@mkidn(dot)gov(dot)pl.

Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o dokładnym miejscu i harmonogramie szkolenia po zakończeniu rekrutacji (informacja zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu).

Dodatkowych informacji udziela Anna Gronek: tel. (22) 551 56 29, e-mail: agronek@mkidn(dot)gov(dot)pl.powrót