Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Szkolenie z przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ

16-02-2017

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu dotyczącym m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w godzinach 10.00 - 16.00 w Warszawie. Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2017 r. do godz. 16.15.

Celem szkolenia jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

  • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe)
  • zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl na adres agronek@mkidn(dot)gov(dot)pl.

Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o dokładnym miejscu i harmonogramie szkolenia po zakończeniu rekrutacji (informacja zostanie przekazana drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu).

Dodatkowych informacji udziela Anna Gronek: tel. (22) 551 56 29, e-mail: agronek@mkidn(dot)gov(dot)pl.powrót

koniec głównej treści