Sztuka współczesna w programie KULTURA DOSTĘPNA!

06-03-2015

Podpisanie listu intencyjnego. fot. Danuta Matloch
Podpisanie listu intencyjnego. Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), minister Małgorzata Omilanowska,  Małgorzata Ludwisiak (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) oraz Hanna Wróblewska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki) .  fot. Danuta Matloch

Podpisanie listu intencyjnego. fot. Danuta Matloch
Podpisanie listu intencyjnego. Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), minister Małgorzata Omilanowska,  Małgorzata Ludwisiak (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) oraz Hanna Wróblewska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki) fot. Danuta Matloch

Podpisanie listu intencyjnego. fot. Danuta Matloch
Podpisanie listu intencyjnego. Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), Małgorzata Ludwisiak (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) oraz Hanna Wróblewska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki) fot. Danuta Matloch

Podpisanie listu intencyjnego. fot. Danuta Matloch
Podpisanie listu intencyjnego.  Małgorzata Ludwisiak (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski), Hanna Wróblewska (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki), Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki Nowoczesnej). fot. Danuta Matloch

Zachętę – Narodową Galerię Sztuki oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski uczniowie i studenci do 26 roku życia mogą zwiedzać za złotówkę. Wstęp do Muzeum Sztuki Nowoczesnej dla wszystkich jest bezpłatny. 

List intencyjny w tej sprawie — w obecności Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej — został podpisany 6 marca br.

"Kultura dostępna" to program zakładający wiele działań i dotyczący wielu dziedzin. Ich wspólnym mianownikiem jest spowodowanie, żeby dostęp do dóbr kultury był łatwiejszy, co oczywiście nie znaczy, że wszystko ma być za darmo. Szukamy wielowątkowego zestawu rozwiązań, które pozwolą na to, by przygotować dla wybranych grup ofertę" - mówiła minister Omilanowska.

„Dostrzegając potrzebę podnoszenia kompetencji kulturalnych społeczeństwa i likwidowania barier w tym zakresie, jak również będąc przekonanym, że sztuka współczesna może być wspaniałym narzędziem służącym niwelowaniu różnic i dysproporcji w dostępie do kultury (…) deklarujemy przystąpienie do Programu KULTURA DOSTĘPNA”— czytamy w liście podpisanym przez dyrektorki: Hannę Wróblewską (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki), Małgorzatę Ludwisiak (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) oraz Joannę Mytkowską (Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

MSN, do którego bezpłatny wstęp obowiązuje od początku istnienia, przyłączyło się do programu KULTURA DOSTĘPNA, realizując pakiet dodatkowych, bezpłatnych lekcji muzealnych.

Chęć uczestnictwa w programie zadeklarowały również samorządowe instytucje kultury, prezentujące sztukę współczesną. Bilety za złotówkę dla uczących się do 26 roku życia wprowadzają: 

„Sztuka współczesna za złotówkę” to kolejny element realizowanego przez MKiDN programu KULTURA DOSTĘPNA.

Od 1 lutego br. uczniowie i studenci do 26 roku życia mogą za 1 zł zwiedzać Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Kielcach i Poznaniu, a także Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

W ramach programu w 17 placówkach odbędzie się też w tym roku ok. 4 tys. dodatkowych finansowanych przez resort lekcji muzealnych. Są one przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, niektóre placówki deklarują możliwość zorganizowania zajęć także dla grup przedszkolnych. Autorskie, kreatywne warsztaty są prowadzone przez wykwalifikowanych, pełnych pasji muzealnych edukatorów. Tematyka zależy od profilu danego muzeum, jest dostosowana do wieku oraz — w przypadku osób niepełnosprawnych — możliwości odbiorców.

Na zajęcia zapraszają:

 1. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
 2. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
 3. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
 4. Muzeum Narodowe w Krakowie
 5. Muzeum PRL w Krakowie
 6. Muzeum Narodowe w Gdańsku
 7. Muzeum Zamkowe w Malborku
 8. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 9. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 10. Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 11. Muzeum Narodowe w Warszawie
 12. Muzeum Króla Jana III w Wilanowie
 13. Muzeum Stutthof w Sztutowie
 14. Państwowe Muzeum na Majdanku
 15. Muzeum Śląskie w Katowicach
 16. Muzeum Literatury w Warszawie

Szczegóły dotyczące zapisów na lekcje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych muzeów.

KULTURA DOSTĘPNA

Celem realizowanego z inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej programu jest niwelowanie kompetencyjnych i finansowych barier w dostępie do kultury, szczególnie dla grup z różnych względów (problemy zdrowotne, niskie dochody, wiek, miejsce zamieszkania) narażonych na wykluczenie.

Oferta tańszego dostępu do wydarzeń artystycznych, muzeów i wybranych teatrów jest systematycznie rozszerzana. Do prowadzonych od kilku lat działań należą:

Kolejne elementy programu będą wprowadzane w trakcie 2015 r. Będą to m.in. transmisje spektakli czy tańsze bilety do teatrów (m.in. w ramach tegorocznych obchodów 250 LAT TEATRU PUBLICZNEGO W POLSCE), kin i na koncerty. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystanie możliwości, jakie daje internet, będący ważnym medium niwelującym bariery w dostępności do kultury i informacji.

 powrót