Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych SRKS

12-05-2011

Ważnym elementem konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego są spotkania poświęcone poszczególnym częściom Strategii ich celem jest pogłębiona debata między autorami SRKS a środowiskami związanymi z jego poszczególnymi obszarami. W dniu 11 maja w Kinie Kultura odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, poświęcone Komunikacji Społecznej, obszar III Strategii.

Spotkania dotyczące pozostałym obszarom odbędą się w następujących terminach:

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych spotkań zostaną umieszczone na stronie ks.mkidn.gov.pl w zakładce „Aktualności”.powrót