Termomodernizacja placówek szkolnictwa artystycznego

22-12-2016

Na zdjęciu: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i prezes zarządu  NFOŚiGW Kazimierz Kujdafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i prezes zarządu  NFOŚiGW Kazimierz Kujdafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i prezes zarządu  NFOŚiGW Kazimierz Kujdafot. Danuta Matloch

 

Ponad 300 mln zł ze środków europejskich pozyska Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się 22 grudnia br. w siedzibie NFOŚiGW.

Sygnatariuszami umowy byli: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, oraz  - ze strony Instytucji Wdrażającej umowę - prezes zarządu  NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Efekt: oszczędność energii

Celem projektu jest wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego w Polsce. Efektem będzie oszczędność energii – zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia (a tym samym zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków).

Z projektu skorzysta 114 placówek

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizowany będzie w 114 placówkach szkolnictwa artystycznego, a prace będą prowadzone w 156 budynkach. Są to obiekty w całej Polsce, głównie w małych miejscowościach, stare, zniszczone, generujące wysokie koszty utrzymania. Projekt obejmuje ok. 50 proc. wszystkich szkół dla których organizatorem jest MKiDN.

Pionierska inwestycja

Jest to pionierskie, jedyne tego rodzaju zamierzenie inwestycyjne w Polsce, zaprogramowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE, obejmujące kompleksowo podsektor publiczny (szkolnictwo artystyczne).

Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2017-2021. Planowany całkowity koszt to 377 mln zł, dofinansowanie UE z Funduszu Spójności przekroczy 303 mln zł. Krajowy wkład publiczny to ponad 73.5 mln zł (zabezpieczony w budżecie państwa).powrót