Thesaurus Poloniae

16-02-2010

Do 28 lutego trwa pierwsza tura naboru wniosków do programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury.

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny adresowany do osób prowadzących badania poświęcone kulturze, historii oraz wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej, oraz szeroko rozumianej Europie Środkowej. Do udziału w programie zaproszone są zarówno osoby zajmujące się praktycznym wymiarem zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu dziedzictwa, historii, socjologii, etnografii oraz antropologiipowrót

Warto przeczytać