Tożsamość

02-02-2011

Wśród prezentowanych fotografii są prace wybranych artystów polskich (m.in. Zofii Kulik, Macieja Osiki, Konrada Kuzyszyna, Katarzyny Górnej, Jerzego Lewczyńskiego) oraz międzynarodowych - takich jak Zhang Huan (Chiny), Loretta Lux (Niemcy), Michael Najjar (Niemcy) i Thomas Hirschhorn (Szwajcaria).

Pokaz oferuje ciekawy przekrój pokoleniowy oraz tematyczny, którego wspólnym punktem odniesienia jest złożony problem tożsamości na przełomie XX i XXI wieku.

Istotna jest tu także rysująca się wyraźnie nowa perspektywa świata postzachodniego, w której ważnym składnikiem są głosy i doświadczenia artystów z Chin oraz Bliskiego Wschodu wkraczających na arenę międzynarodową - jako dopełniające punkt widzenia artystów europejskich. Cechą charakterystyczną wystawy jest wielokulturowość zanurzona we współczesności.

Aż dwa piętra wystawy zajmuje prezentowana po raz pierwszy w Polsce tak szeroko seria prac Zhang Huana (ur. 1965), jednego z najważniejszych przedstawicieli współczesnej sztuki chińskiej. Jego prace ukazują bardzo osobiste, jak i zbiorowe doświadczenia związane z historią oraz procesem zmian politycznych i kulturalnych zachodzących w Chinach. Artysta znany jest szczególnie ze swoich traumatycznych performensów, w bezkompromisowy sposób komentujących politykę socjalną Chin (np. politykę jednego dziecka w performensie z 1994 roku).

W praktyce artystycznej Zhang Huan posługuje się bogatą gamą środków wyrazu od performensu i fotografii, po instalację i rzeźbę, uprawia także malarstwo popiołem. Na wystawie w Art Stations można zobaczyć dwie serie jego fotografii: "Shaghai Family Tree" (2001) oraz "Foam" (1998). Ich motywem przewodnim jest tożsamość i szeroko pojęta duchowość.

Sugestywność ikonograficzna oraz wielowarstwowość znaczeń cechuje także prace Zofii Kulik. Na wystawie pokazywana jest "Wspaniałość Siebie V (Matka, Córka, Partnerka)" z 2007 roku, utworzona z fotograficznego archiwum rzeczy i gestów.

Z kolei w portretach Macieja Osiki czy pracy Katarzyny Górnej z cyklu "Madonny" zwraca uwagę równoległy wymiar tożsamości zawarty w sferze seksualności. W przypadku Osiki to rejestracja niezwykłej zdolności artysty stawania się kobietą, a także artyzm w ukazaniu siebie jako "istoty androgynicznej". Innego rodzaju przewartościowania dokonuje Katarzyna Górna, która w zmaganiu się z przypisanymi kobiecie rolami walczy także o odświeżenie tradycji wizualnej, przypisując historycznej ikonografii nowy wymiar. Tu bowiem ciało kobiety jest źródłem wyzwolenia pomimo nawarstwionych konotacji historycznych przeczących jego wolności.

Tożsamość ujęta przez pryzmat poszukiwania kondycji ludzkiej - to trop podjęty przez Konrada Kuzyszyna. Centrum uwagi artysty stanowi poddane eksperymentom ludzkie ciało.

Odrealnione postaci wykreowane w fotografii Loretty Lux subtelnie nawiązują z kolei do psychologii fizjonomiki. Zastosowane przez artystkę manipulacje proporcjami twarzy wprowadzają nieznajomy, niepokojący element. Jeszcze inny, szeroki zakres odrealnienia ukazany jest w pracy Thomasa Hirschhorna. Artysta sugestywnie naświetla cechy współczesnego krajobrazu informacyjno-komercyjnego, kompilując wybrane jego fragmenty, by ukazać w ten sposób dominujące cechy otaczającej nas współczesności.

Wystawa w Art Stations prezentuje także prace Michaela Najjara. Zainteresowania artysty koncentrują się wokół najnowszej technologii komputerowej. Najjara fascynuje wizja społeczeństwa telepatycznego, funkcjonującego na zasadzie bezprzewodowej generacji maszyn cyfrowych. Dzięki osiągnięciom w tej sferze artysta jest w stanie stworzyć portret uzupełniony o dotąd niewidzialny element fal mózgowych danej osoby. Warstwa ikonograficzna poszerzona zostaje o dodatkowy aspekt manifestacji osobowości.

Wystawa "Tożsamość" jest swoistą układanką, zbiorem bardzo indywidualnych głosów. Ikonograficznie stanowi natomiast ciekawe wyzwanie - dla widza i uczestnika - bowiem przedstawione dzieła, jak i ich elementy, które wydają się znajome, budują tu zupełnie nową warstwę znaczeniową.

Otwarcie: 3 lutego 2011, godz. 19:00.
Wystawa czynna do 16 marca 2011.

Art Stations Foundation Poznańpowrót