Transitland

23-03-2011

"Transitland" to międzynarodowy projekt prezentujący 100 prac wideo z lat 1989-2009, uwidaczniających przemiany następujące w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu 20 lat od upadku Muru Berlińskiego. Uczestniczą w nim m.in. polscy artyści: Anna Janczyszyn-Jaros, Józef Robakowski, Artur Żmijewski, Oskar Dawicki i Supergrupa Azorro.

Składające się na archiwum prace, udostępniane w formie stanowiska przeglądowego oraz projekcji, odzwierciedlają wielowymiarowość burzliwego okresu transformacji. Wielowymiarowość to również cecha samego medium wideo, ujawniająca się w różnorodności sposobów jego artystycznego użycia.

"Transitland" przybliża specyfikę tej części Europy, która od momentu nazwania jej "blokiem wschodnim" była pojmowana jako terytorium w pewnym stopniu jednorodne. Traktowano ją jako ciemną stronę Europy, istniejącą gdzieś za "żelazną kurtyną".

Dziś Europa Środkowa-Wschodnia obejmuje 24 kraje (dwadzieścia lat temu było ich tylko dziewięć). Wystawa ma ukazywać wewnętrzne zróżnicowanie regionu. Główną ideą i założeniem projektu "Tansitland" jest wielość punktów widzenia. Do współpracy przy nim zaproszono grono 40 kuratorów, krytyków sztuki i artystów, którzy nominowali łącznie ponad 350 dzieł odnoszących się do różnorodnych - estetycznych, politycznych, technologicznych czy społecznych - aspektów transformacji. Dzięki temu "Transitland" stanowi unikalną próbę teoretycznej i artystycznej refleksji nad tym niezwykle ciekawym okresem.

Wśród polskich artystów, których prace współtworzą "Transitland", znaleźli się: Anna Janczyszyn-Jaros, Józef Robakowski, Artur Żmijewski, Oskar Dawicki i Supergrupa Azorro.

Finalnego wyboru dokonał międzynarodowy zespół ekspertów: Edit András, Dunja Blažević, Olga Shishko, Stephen Kovats i Kathy Rae Huffman, która wraz z Ritą Kálmán i Tijaną Stepanović stworzyła koncepcyjną stronę przedsięwzięcia.

"Transitland" w 2010 roku był prezentowany m.in. w Reina Sofia w Madrycie, Ludwig Múzeum w Budapeszcie i Collegium Hungaricum w Berlinie.

Otwarcie: 22 marca 2011, godz. 18:00.
Wystawa czynna do 24 kwietnia 2011.

Centrum Sztuki WROpowrót