Trwa 4 Europejskie Forum Dziedzictwa

11-10-2011

"Doceń dziedzictwo! Dziedzictwo europejskie i rozwój gospodarczy". To temat przewodni 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa, który rozpoczął się 10 października br. we Wrocławiu. Jest to jedno z oficjalnych wydarzeń Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W ceremonii otwarcia wziął udział minister kultury Bogdan Zdrojewski.

„Kultura to forma aktywności, w której jest wiele granic, a jednocześnie ich nie ma w ogóle. Zależy to przede wszystkim od naszych kompetencji - im większa wiedza i kompetencje, tym łatwiej granice pokonywać" - mówił minister Bogdan Zdrojewski. Jednocześnie podkreślał, że owe granice trzeba widzieć, ponieważ kultura to przede wszystkim różnorodność, bogactwo i oryginalność, których nie można zamazywać.

Zdaniem ministra, w polityce każdego z państw potrzebna jest równowaga pomiędzy zainteresowaniem i opieką nad dziedzictwem kulturowym i polityką edukacyjną nakierowaną na przyszłość. "Szanując dziedzictwo potrzebna jest wiedza, ale potrzebne są również pieniądze. Polska stała się w ostatnich latach dobrym przykładem, jak z tymi pieniędzmi postępować. Kilkanaście miesięcy temu podwoiliśmy wydatki na kulturę i to w czasie kryzysu. To jest właśnie odpowiedź na kryzys: inwestycje w kulturę, wiedzę i dziedzictwo" – powiedział minister.

Podczas wrocławskiego spotkania, które potrwa do 12. października, poruszone zostaną tematy z zakresu potencjału ekonomicznego dziedzictwa w kontekście tworzenia regionalnych i ponadregionalnych strategii rozwoju. Wśród kilkuset zaproszonych na tę międzynarodową konferencję gości znajdują się przedstawiciele Rady Europy, Komisji Europejskiej, władz państwowych i samorządowych oraz innych podmiotów biorących udział w zarządzaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego w Europie.

Wydarzeniu towarzyszy spotkanie koordynatorów narodowych Europejskich Dni Dziedzictwa z 50 państw, a także warsztaty z zakresu komunikacji społecznej zorganizowane dla nich przez Komisję Europejską.

4 Europejskie Forum Dziedzictwa jest wspólnym przedsięwzięciem Rady Europy i Unii Europejskiej, organizowanym we współpracy z MKiDN oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

NID jest instytucją kultury powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego misją jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa, gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego w Polsce dla przyszłych pokoleń. Jest także instytucją koordynującą Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Polsce.powrót