Trwają konsultacje publiczne Programu NIEPODLEGŁA

24-02-2017

Zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, obejmującego obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie otwarte w tej sprawie z udziałem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina odbędzie się 28 lutego br. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przy ul. Ksawerów 13.

Konsultacje publiczne Programu NIEPODLEGŁA rozpoczęły się 1 lutego br. Pierwsze spotkanie otwarte odbyło się 21 lutego br. we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia.

Celem Programu NIEPODLEGŁA jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. W ramach trzech priorytetów Programu realizowane będą projekty ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz zagraniczne.

Program dostępny jest na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php wraz z informacją o sposobie zgłaszania uwag.

Chętnych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w Warszawie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres mailowy niepodlegla@mkidn(dot)gov(dot)plpowrót