Trzecie posiedzenie Rady ds. Instytucji Artystycznych

30-03-2017

Trzecie posiedzenie Rady ds. Instytucji Artystycznych drugiej kadencji odbyło się 29 marca 2017 r. w MKiDN. Uczestnicząca w nim wiceminister Wanda Zwinogrodzka przedstawiła zamierzenia dotyczące objęcia współprowadzeniem MKiDN dziewięciu ważnych samorządowych instytucji artystycznych. Odniosła się także do problemów Warszawskiej Opery Kameralnej, omawiając działania podjęte przez Resort w celu rozwiązania konfliktu w instytucji, której organizatorem jest Województwo Mazowieckie.

Przewodniczący Rady, prof. Lech Śliwonik, przedstawił wyniki negocjacji, w których brali udział członkowie Rady. Na wniosek Rady Andrzej Kosendiak i Andrzej Seweryn podjęli się mediacji w konflikcie w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Rozmowy przeprowadzone ze wszystkimi stronami, w tym z protestującą częścią zespołu oraz z dyrektorem Cezarym Morawskim, a także z pracownikami, którzy popierają jego poczynania, nie przyniosły rezultatu.

Przewodniczący reprezentował Radę w negocjacjach w sprawie zawarcia umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, prowadzonych pomiędzy organizatorem, a Romualdem Wiczą-Pokojskim, który zwyciężył w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora tej instytucji w 2015 roku.

Rada wyraziła również stanowisko wobec projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, nad którym pracował wyłoniony podczas pierwszego spotkania Zespół ds. konkursów na dyrektorów instytucji kultury.

W drugiej części posiedzenia wiceprzewodniczący Rady, Andrzej Kosendiak, przedstawił najważniejsze problemy instytucji muzycznych oraz propozycje dotyczące kierunku zmian legislacyjnych, mających na celu poprawę ich sytuacji.

Rada ds. Instytucji Artystycznych została ustanowiona Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady ds. Instytucji Artystycznych. W jej skład wchodzi 20 przedstawicieli instytucji i środowisk artystycznych z całego kraju. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji zmian potrzebnych w organizacji życia kulturalnego, w tym usprawnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji artystycznych.powrót